Tidningar

Det är i tidnings- och magasinsformgivningen jag började och nu har samlat på mig tio års erfarenhet av. Oavsett om du behöver hjälp med att layouta din tidning i en redan färdig form eller om du behöver en redesign med uppdaterad formgivning kan jag hjälpa dig. Du kan även vända dig till mig om du är i uppstartsfasen och behöver kompetens till att ta fram ett helt nytt koncept för din organisations nya tidning.

Böcker

Det är något särskilt med böcker, visst är det? Jag har varit en bokmal hela livet och älskar att sätta tänderna i ett nytt bokprojekt. Jag erbjuder min hjälp till allt från formgivning av bokomslag, ett helt koncept för en bok eller hjälp med typografin. Du är naturligtvis välkommen att höra av dig även med andra, större tryckprodukter så som rapporter och årsredovisningar.

Webbsidor

Kreativitet, tydlighet och användarvänlighet behövs för en bra hemsida. Jag formger och konstruerar din hemsida från grunden och använder CMS-verktyget WordPress för att du lätt ska kunna uppdatera och underhålla sidan utifrån din egen kunskapsnivå. Vill du skapa en ny hemsida eller göra om din befintliga? Hör av dig!

Logotyper

Att genom det visuella på ett tilltalande sätt beskriva vad du och din organisation står för är det essentiella med en logotyp och ett kommunikationsmedel som inte ska underskattas. Jag hjälper dig att förmedla det du vill ha sagt på ett tydligt och professionellt sätt. Det gör jag genom att skapa logotyper från grunden men också genom att ta fram branding – det vill säga ett design – och färgkoncept som tillsammans med logotypen är den visuella delen av ditt varumärke.

Kontakta mig för ett kostnadsfritt första möte