Redesign Karolinska sjukhusets personaltidning

Tillsammans med Jonas Melchersson och Iris media tog jag fram en ny form för Karolinska sjukhusets personaltidning, Karolina. Målet var att hitta en varm och tilltalande ton som kan ge personalen en känsla av tillhörighet.
Sedan redesignen 2015 är jag ansvarig art director och sköter form och layout för de 3–4 nummer som utkommer varje år.

KUND
Karolinska universitetssjukhuset

UPPDRAG
Redesign, tidningslayout