Rapport DI Mobility insights

Rapporten Mobility insights ges ut av Dagens industri två gånger per år. Målet är att kartlägga, identifiera och analysera trender och utveckling inom mobilitet.
Jag har layoutade rapporten på 37 sidor och uppdaterat den befintliga mallen. Illustrationer av Anna Byström och Mats Jerndahl.

KUND
Dagens industri

TJÄNST
rapport