Skissförslag logotyp för appen Bestla

En av tre skisser jag tog fram för en app som under utveckling. Tanken är att rikta sig mot alla kvinnor som nyligen fött barn och främja dessa kvinnors hälsa. Några ledord i arbetsprocessen var mod, kreativitet, egenmakt samt läsbarhet, mjukt, hudtoner, naturnära.

KUND
Bestla

TJÄNST
logotyp